Astrološka etika

Astrološka etika 2017-10-16T22:25:20+02:00

Etika postoji pri svakom zanimanju koje se dovodi u vezu pri radu sa ljudima, pa tako i u astrologiji.

Zadatak svakog astrologa je da razvija kvalitetno i pouzdano znanje zasnovano na istraživanju, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu. Etika mora postojati jer astrolog želio ili ne utječe na klijenta ali isto tako od klijenta dobiva osobne podatke i njegovo povjerenje.

Zapravo tek nekolicina astrologa poštuje etiku i privatnost klijenta i takvih astrologa ima vrlo malo kod nas.

Profesionalna etika je skup najvažnijih moralnih vrijednosti i pravila, koji se primjenjuju  tijekom obavljanja nekog društveno priznatog zanimanja i utječe da se ta djelatnost obavlja na način koji je poželjan i u ljudskom, moralnom i društvenom pogledu.

  • Astrološka etika mora sadržavati sve norme profesionalne etike, zaštita prava klijenata kao i prava astrologa, te je primarni cilj etičkih standarda da pomognu i zaštite pojedinca i grupe sa kojima astrolog radi, kao i samog profesionalnog astrologa i astrološku zajednicu.

  • Po astrološkoj etici astrolog nikada svijesno ne bi smio naškoditi klijentu, iznoseći mu lažna tumaćenja, plašiti ga, te nikada donositi neku odluku u ime klijenta.

  • Astrolog treba uvijek da potiče klijenta u njegovom rastu i razvoju na način koji njeguje klijentovu dobrobit.

  • Astrolog ne govori klijentu što treba da radi imajući u vidu njegove odnose u vezama, na poslu, preseljenju, seksualnoj orijentaciji, financijama ili u bilo kojoj drugoj oblasti. Iako astrolog treba da prikaže situaciju onakvu kakvom je vidi iz horoskopa, omogućavajući mu da vidi uzrok konflikta, on treba da suosjeća sa klijentovim dilemama ili da preporuči neki plan, ali uvijek mora poštovati i podržati klijentovu sposobnost da sam donosi odluke.

  • Astrolog predstavlja klijentu veći broj mogućnosti kada se radi o budućim događajima, vodeći računa da se oni uklapaju u postojeću situaciju ili kontinuitet mogućnosti.

  • Ukoliko klijent želi da mu astrolog tumači horoskop za odraslu osobu koja nije prisutna (to podrazumijeva da se tokom konsultacije neće govoriti o toj drugoj osobi kao o partneru klijenta već o njenom individualnom horoskopu), astrolog mora da traži da klijent dobije dozvolu od te osobe.

  • Kada astrolog radi horoskope osoba koje su maloljetne i ne mogu dobrovoljno da daju pristanak za konsultaciju, te osobe moraju dobiti odobrenje od strane roditelja ili staratelja i, ukoliko je neophodno, oni treba da budu prisutni na konsultaciji.

  • Astrolog je dužan da poštuje pravo klijenta na privatnost i izbjegava neopravdano iznošenje povjerljivih informacija.

  • Kada astrolog daje izjave u javnosti, mora da bude jasan, da govori u svoje osobno ime, a ne u ime cijele astrološke zajednice ili u ime profesije.